Odměna

Cenu právních služeb nebo způsob jejího určení sjednává advokát s klientem vždy předem. Cena se odvíjí jednak od náročnosti právní služby, a to jak z hlediska odborného, časového i od hodnoty projednávané věci.

Právní služby poskytuje advokát převážně na základě smluvní odměny sjednané dohodou mezi advokátem a klientem. Pro stanovení výše této odměny slouží podpůrně vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Poradenská činnost nebo záležitost, kterou nelze ocenit jinak, je stanovena zpravidla v hodinové sazbě za každou započatou hodinu poskytovaných právních služeb.